ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟ

Σακούλες από LDPE για μεγάλη διαφάνεια κατάλληλες για συσκευασία σε οποιαδήποτε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου και τροφίμων.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με την εφαρμογή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
15020 Σακούλες Διαφανείς 20 x 30 30 ρολ x 150 τεμ
15021 Σακούλες Διαφανείς 20 x 35 30 ρολ x 125 τεμ
15022 Σακούλες Διαφανείς 20 x 40 30 ρολ x 110 τεμ
15023 Σακούλες Διαφανείς 25 x 35 30 ρολ x 100 τεμ
15024 Σακούλες Διαφανείς 25 x 45 30 ρολ x 80 τεμ
15025 Σακούλες Διαφανείς 25 x 40 30 ρολ x 90 τεμ
15030 Σακούλες Διαφανείς 30 x 40 30 ρολ x 75 τεμ
15031 Σακούλες Διαφανείς 30 x 45 30 ρολ x 65 τεμ
15032 Σακούλες Διαφανείς 30 x 50 30ρολ x 60 τεμ
15033 Σακούλες Διαφανείς 35 x 50 30ρολ x 50 τεμ
15040 Σακούλες Διαφανείς 40 x 60 30 ρολ x 35 τεμ
15050 Σακούλες Διαφανείς 50 x 70 30 ρολ x 25 τεμ
15060 Σακούλες Διαφανείς 60 x 80 30 ρολ x 18 τεμ
15070 Σακούλες Διαφανείς 70 x 100 30 ρολ x 12 τεμ
15071 Σακούλες Διαφανείς 70 x 125 30ρολ x 10 τεμ
15134 Σακούλες Διαφανείς 51 x 72 14 ρολ x 15τεμ
15135 Σακούλες Διαφανείς 55 x 95 10 ρολ x 15 τεμ
15150 Σακούλες Διαφανείς 100 x 150 15 ρολ x 4 τεμ