ΒΙΟ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Για την πλήρη εναρμόνιση με τη διεθνή νομοθεσία αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παράξει και να διαθέσει βιο-αποικοδομήσιμο φιλμ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τσάντα μεταφοράς και συσκευασίας, ακόμα και για τρόφιμα, αλλά και για σάκους απορριμμάτων ελαφριάς ή οικιακής χρήσης.

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή βιο-αποικοδομήσιμου φιλμ πληρεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ13432 και της ετικέτας OK compost Industrial. Η τσάντα ή η σακούλα παράγεται από πολυμερές που σε σημαντικό βαθμό έχει βάση φυσικής προέλευσης. Έτσι, μέσω της διαδικασίας της βιο-αποικοδόμησης, το προϊόν διασπάται στο περιβάλλον μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον.

Η βιο-αποικοδομήσιμη τσάντα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2812/10-08-17, δεν επιβαρύνεται με περιβαλλοντολογικό τέλος.